Spar på vandet med et regnvandsanlæg

Spar på vandet med et regnvandsanlæg

Der findes mange forskellige former for regnvandsanlæg og afledning til brug for private, men vidste du, at du med et regnvandsanlæg kan genanvende rengvandet du opsamler til både toiletskyl, vaskemaskine og vanding af din have?

Ved hjælp af pumper, pumpes vandet fra en nedgravet tank eller reservoir ind i toilettet eller vaskemaskinen og ledes derfra ud som almindeligt spildevand.

De økonomiske fordele ved genanvendelse af regnvand

I nogen kommuner vil besparelsen ved brug af regnvand være større end i andre, fordi der er stor forskel på, hvad indbyggerne privat betaler for i forhold til afledning og håndtering af spildevand og regnvand.

Helt lavpraktisk set vil det dog kunne betyde en besparelse på op til 40% af vandforbruget bare i forbindelse med tilkobling til toilet og vaskemaskine. Det er beregnet ud fra forbruget fordelt på en familie, hvor cirka 27% af forbruget går til toiletskyl og 13% til tøjvask i maskine.

Herudover vil du med fordel kunne bruge regnvandet til havevanding, vask af vinduer, bilvask og eventuelt anden udendørs rengøring.

Hvad koster et regnvandsanlæg?

Som udgangspunkt vil omkostningerne til etablering af et regnvandsanlæg ligger på omkring 40.000-45.000 kroner. Og hvis du synes det er en stor mundfuld, skal du vide, at det vil kunne tjene sig selv ind på cirka 12 år. Sammenligneligt vil det tage et solcelleanlæg over 20 år at indtjene sig selv i energibesparelse.

Miljømæssige fordele ved et regnvandsanlæg

Der er næsten uendelige fordele for miljøet ved at vælge et regnvandsanlæg og få det koblet på vandforsyningen til jeres hus og mange af de fordele er ligeså meget værd for jer fra et økonomisk perspektiv.

For det første er regnvandet blødt, det vil sige, at det indeholder et minimum af kalk. Det betyder, at der kan bruges mindre vaskemiddel ved tøjvask og at der ikke kommer grimme kalkaflejringer i toilettet, der skal fjernes med skrappe rengøringsmidler.

Der er også store fordele for jer og for miljøet ved at spare på drikkevandet og i stedet genbruge regnvandet. Alt efter, hvor huset ligger vil den økonomiske besparelse variere, mens den miljømæssige er stabil over hele linien.

Forskellige former for anlæg og alternativer

Regnvandsanlægget består af en tank til opbevaring af vandet, efter det er renset ved at løbe gennem et filter på vej derned. Herfra ledes vandet ved hjælp af en pumpe ind i de vandrør, der fører ind i huset til henholdsvis vaskemaskinen og toilettet. Selve de nedgravede tanke findes i forskellige størrelser, der graves ned i haven og kun kan ses på dækslet i græsplænen. Tankene findes både til haveanlæg og husanlæg. Endelig er det også muligt at etablere et indendørs anlæg. Du kan læse mere her.

Er dit behov mere i retningen af afledning af regnvand, kan du med stor fordel undersøge om en faskine i nærheden af dit nedløb er en mere passende løsning i forhold til det behov du har. Ellers findes der også mindre og lettere regnvandsløsninger i alle pris- og størrelsesklasser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *